For forældre til børn hos Bispebjergspejderne

Hvis du/I er forældre til børn hos Bispebjergspejderne er der flere måder I aktivt kan få indflydelse og støtte de aktiviteter vi tilbyder.

Det er meget vigtigt for kvaliteten i spejderaktiviteterne at forældrene tilkendegiver hvordan de og ikke mindst deres børn oplever dem. Derfor lægger vi hos Bispebjergspejderne stor vægt på en god forældrekontakt. I den forbindelse er grupperådet en vigtig faktor.

Grupperådet

Hvad er grupperådet?

Grupperådet er gruppens "bestyrelse", og lige som i andre virksomheder har grupperådet forskellige pligter og ansvar.
Grupperådet er ansvarlig for gruppens økonomi, samt det juridiske ansvar over for myndigheder og korps.

Hvordan vælges Grupperådet?
 

Grupperådet består af gruppelederen, et par gruppeassistenter, enhedslederne og et antal forældre-repræsentanter, der vælges på det årlige gruppemøde, blandt forældrene til børn i gruppen under 17 år.
Grupperådet kan suppleres med andre voksne der har interesse for gruppens arbejde.
Grupperådet konstituerer sig selv med en formand og en kasser.

Hvad laver grupperådet?
 

Alt.……eller næsten.
Grupperådet laver et budget en gang om året, og ved hjælp af kassereren holder Grupperådet øje med at budgettet holdes hen over året.
Grupperådet sørger for en arbejdsdeling i gruppen, så lederne kan koncentrere sig om arbejdet med børnene.
Grupperådet inddrager hjælp til praktisk arbejde fra støtteforeningen "Gamle Bjørne"

Hvor tit holdes der grupperådsmøder.
Grupperådet holder møder 4 gange om året, eller når der behov.

Kontakt grupperådet: grupperaadsformand[a]bispebjergspejderne.dk

Hvem sidder i grupperådet?

Flemming Pedersen Indsuppleret
Grethe Kamper indsuppleret Kasserer
Søren Bergqvist indsuppleret Grupperådsformand
Erik Løgsted Nielsen Indsuppleret Formand Gamle Bjørne
Finn Holm Nielsen Indsuppleret Hytteansvarlig Bjørneborg
   
Yvonne Kamper Bæverleder
Tune Holstein Ulveleder
Ledig pt Tropleder
Ledig pt Klanleder
Lea Dalby Brown Gruppeleder  
Carsten Guldberg Kamper Klaassistent, Gruppeassistent Kartotek